ALE KOMMUN

Det övergripande målet är att kunna erbjuda gymbesökarna i Ale dopningsfria träningsmiljöer och bidra till en minskad användning av och tillgång på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat. Vi har som målsättning att i samverkan med träningsanläggningarna, närpolis och andra berörda aktörer, utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning. Utöver den minskade tillgången på dopningspreparat finns en ambition om att öka kunskapen om dopningspreparatens effekter och öka tillgängligheten för dem som söker vård för sina dopningsrelaterade problem.  På sikt vill Ale kommun vara med och arbeta för att ta fram metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet riktad mot dopning. Det kan ske genom att öppna upp för samarbeten med Universitetet/högskolan för att genomföra studier på området.

Lokal samordnare:
Ricardo Löfvenholm, Ale kommun
e-post: ricardo.lofvenholm@ale.se