Dopning - ett problem i sverige

Dopning är idag utbrett över hela landet. Framför allt är det anabola steroider som brukas för att snabbt bygga "superkroppen". I en tid då vi matas med bilder på hur vi förväntas se ut, och där kroppen blivit en statussymbol, blir förbjudna preparat ett allt vanligare "quick fix" i jakten på större muskler eller mindre fett.

Några tillförlitliga mätningar på det exakta antalet som använder dopningspreparat finns inte. Uppskattningar pekar på "minst 40 000", men det finns forskare som menar att det verkliga antalet snarare är närmare 100 000. 

Det vi vet är att all hantering av dopning är förbjudet i lag. Ofta kan det också innebära fara - både för den enskilda brukare och hens omgivning.

100% Ren Hårdträning är en arbetsmetod som bygger på utbildning, diplomering och samverkan mellan gym, polis, idrott och kommun. Metoden används idag i över 100 kommuner och på omkring 600 träningsanläggningar.

På den här sidan kan du läsa om vad vi gör för att motverka dopning. Och vad du kan bidra med. 


HISTORIA

Initiativet till 100% Ren Hårdträning kom från gymmen själva. 
Mot bakgrund av ett växande problem med olika dopningspreparat på träningsanläggningar uppdagades en brist i att något organiserat preventivt arbete mot dopning inte fanns. 

Resultatet blev nätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige) och arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning.
Metoden syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar.

100% Ren Hårdträning utvecklades 2007 av STAD (Stockholm förebygger alkohol och drogproblem) med hjälp av projektbidrag från Folkhälsomyndigheten och bygger på utbildning av gympersonal, samt samverkan med andra gym, polis och kommun.

 

MÅLSÄTTNING

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Sverige genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat. 
Vi jobbar för att sprida metoden till fler träningsanläggningar i Sverige och få fler att samverka mot dopning samt att utveckla metodens effektivitet, tillgänglighet och genomförbart.

Läs mer om hur vi arbetar med 100% Ren Hårdträning under fliken "vår metod".

Omkring 600 träningsanläggningar i över hundra kommuner är idag anslutna till 100% Ren Hårdträning. Mycket bra arbete görs idag, men eftersom problemet med AAS växer, så måste vi också göra det.
— Johan Öhman, projektledare, STAD