CHECKLISTA BESÖK PÅ TRÄNINGSANLÄGGNING

Förberedelser
Se till att du är inläst på PRODIS och 100% Ren Hårdträning. Se över listan över de gym som är anslutna i länet och i den berörda kommunen där träningsanläggningen ligger.

När du bokar tid för möte, se till att få ägare/platschef etc. att förstå vinsterna med ett samarbete. Tryck t.ex. på styrkan i att ingå i ett nätverk och att det redan finns ca 600 anläggningar i Sverige i över 100 kommuner som arbetar med den här frågan. Informera om hur arbetet är organiserat i berörd kommun och län, vilka förutsättningar arbetet ger. Hur och när nätverket sammankallas, ifall det finns kontakter inom polisen m.m.

Boka tid för möte med träningsanläggning

 • Avsätt tid för mötet, 60 minuter kan vara lämpligt.

 • Försök få till ett möte med ägare/platschef eller annan ledande funktion. De väljer sedan om de vill ha med sig någon annan från anläggningen.


Ta med till besöket

 • Foldern ”100% Ren Hårdträning och diplomering av 100% GYM – arbetsmetoden som syftar till att förebygga användning av dopningspreparat och foldern ”100 % ren

 • Exempel på en

 • Exempel på en

 • Annat informationsmaterial. T.ex. foldrar, affischer, dekaler m.m. som du kan hitta på prodis.se och renhardtraning.com.

 Lämna kvar samtligt material, visa även webbplatsen renhardtraning.com och hur de kan beställa material i webbshoppen.

Under besöket

 • Beskriv hur ni som kommun tänker er att samverkan ska se ut (samarbete Polis och Distriktsidrottsförbund, andra aktörer, tips till polisen m.m.). Förklara att det främst handlar om att samverka för att upptäcka och förebygga dopning.

 • Beskriv PRODIS och det nationella

 • Beskriv arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning och dess syfte (utgå från foldern om

 • Beskriv vad som krävs för att bli diplomerad men också vad fördelarna

 • Ge tid till anläggningen att beskriva sin verksamhet och om de redan nu har något dopningsförebyggande arbete i

 • Hur ser anläggningen ut? Vad är det för ”typ” av

 • Låt de beskriva hur de ser på dopningsproblematiken och hur de ser på

 • Kom överens om att återkoppla och när det ska ske.


Efter besöket:

 • Skicka alla handlingar du hade med dig

 • Skicka ett dokument med länkar och

 • Bjud in till ett samverkansmöte med övriga aktörer i det kommunala nätverket.