DALARNA

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Dalarna genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat.

Samordnare:
Ulrika Andersson, Länsstyrelsen
e-post: ulrika.andersson@lansstyrelsen.se

Joakim Berggren, Dalaidrotten
e-post: joakim.berggren@dalaidrotten.se