DANDERYDS KOMMUN

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Danderyd genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat.

Lokal samordnare:
Anette Lindell, samordnare Danderyd kommun
e-post: annette.lindell@danderyd.se