ESKILSTUNA KOMMUN

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Eskilstuna genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat.

Lokal samordnare:
Elin Johansson, Eskilstuna kommun
e-post: elin.johansson24@eskilstuna.se