FALKÖPINGS KOMMUN

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Sverige genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat.

Lokal samordnare:
Per-Erik Källström, samordnare, Falköpings kommun
E-post: per-erik.kallstrom@falkoping.se