FINSPÅNG KOMMUN

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Finspång genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat.

Lokala samordnare:
Kirsi Aronsson, Finspång kommun
e-post: kirsi.aronsson@finspang.se

Jonas Andersson, Finspång kommun
e-post: jonas.andersson2@finspang.se