GÄVLE KOMMUN

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Sverige genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat.

Lokal samordnare:
Johnny Gustafsson, samordnare, Gävle kommun
E-post: johnny.gustafsson@gavle.se