GÄVLEBORGS LÄN

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Gävleborgs län genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat.

Regional samordnare:
Maria Donnerstål, Länsstyrelsen Gävleborg
e-post: maria.donnerstål@lansstyrelsen.se

Hans Bergman, Gävleborgs Idrottsförbund
e-post: hans.bergman@gavleborg.rf.se

Lokala samordnare finns i Söderhamn, Bollnäs, Gävle och Sandviken.