HALLANDS LÄN

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Halland genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat.

Lokala samordnare finns i Kungsbacka kommun och Falkenbergs kommun