HANINGE KOMMUN

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Haninge genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat.

Lokal samordnare:
Inger Dahlberg, Haninge kommun
e-post: inger.dahlberg@haninge.se