HUDDINGE KOMMUN

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Huddinge kommun genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat. 

Lokal samordnare:
Inger Dahlberg, Huddinge kommun
e-post: inger.dahlberg@haninge.se