KALMAR LÄN

Kalmar har under många år bedrivit ett framgångsrikt dopningsförebyggande arbete genom 100 % Ren Träning Kalmar. Länsstyrelsen i Kalmar Län vill nu satsa på att sprida detta arbete till fler kommuner i Kalmar län som en av flera insatser i det pågående ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) -arbetet.

Lokala samordnare finns i Kalmar