KNIVSTA KOMMUN

Lokal samordnare: Vakant

Bakgrund:
Knivsta kommun är med i nätverket PRODIS som en del av kommunens samlade ANDT-arbete. Kommunen anslöt sig 2014 för att aktivt förebygga och motverka användning av dopningspreparat i kommunen.

Organisation:
Arbetet samordnas av projektledare i Knivsta kommun i nära samarbete med träningsanläggningar och andra aktörer. En samverkansgrupp är tillsatt och består av representanter från

 • träningsanläggningar

 • Knivsta kommun

 • Länsstyrelsen i Uppsala län

 • Polisen

Knivsta kommuns uppstart och arbete med metoden 100 % ren hårdträning följs upp och utvärderas av forskare från STAD/Karolinska Institutet.

Målsättning och framtid:
Målsättningen med att ansluta kommunen till PRODIS är att förebygga och minska användningen av dopningspreparat.
Detta uppnås genom att

 • Ge en ökad kunskap om effekterna av dopningspreparat.

 • Diplomera träningsanläggningar.

 • Utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i lokalsamhället för att minska tillgången på och användningen av dopningspreparat.Bakgrund:
  Knivsta kommun är med i nätverket PRODIS som en del av kommunens samlade ANDT-arbete. Kommunen anslöt sig 2014 för att aktivt förebygga och motverka användning av dopningspreparat i kommunen.

Organisation:
Arbetet samordnas av projektledare i Knivsta kommun i nära samarbete med träningsanläggningar och andra aktörer. En samverkansgrupp är tillsatt och består av representanter från

 • träningsanläggningar

 • Knivsta kommun

 • Länsstyrelsen i Uppsala län

 • Polisen

Knivsta kommuns uppstart och arbete med metoden 100 % ren hårdträning följs upp och utvärderas av forskare från STAD/Karolinska Institutet.

Målsättning och framtid:
Målsättningen med att ansluta kommunen till PRODIS är att förebygga och minska användningen av dopningspreparat.
Detta uppnås genom att

 • Ge en ökad kunskap om effekterna av dopningspreparat.

 • Diplomera träningsanläggningar.

 • Utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i lokalsamhället för att minska tillgången på och användningen av dopningspreparat.