KRONOBERGS LÄN

Målsättningen under de kommande åren är att fler träningsanläggningar i Kronobergs län ska börja arbeta förebyggande mot dopning samt att alla träningsanläggningar ska ha en kontakt inom polisen. Vi strävar även efter att arbetet skall sprida sig. 

Lokal samordnare:
Anna Ståhl,Länsstyrelsen Kronoberg
e-post: anna.stahl@lansstyrelsen.se