KUNGÄLV KOMMUN

Kungälv kommuns målsättning är att få med alla gym och träningsanläggningar i Prodis. Att skapa nätverk och möjligheter med att samarbeta kring ett gemensamt problem. Vi önskar nära och täta dialoger och stöttning av polis och andra instanser inom kommunen som kan stötta med rådgivning och kunskap.
Vi hoppas på nära samarbete och utbyte mellan gymmen och föreningar, bland annat med föreläsningar och sammankomster.Vårt mål är att alla gym skall bli diplomerade enligt Prodis.


Lokal samordnare:
Katarina Vallström, Kungälv kommun
e-post: katarina.vallstrom@kungalv.se