LINKÖPING KOMMUN

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Linköping genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat. 

Lokal samordnare:
Anders Netin, Linköping kommun
e-port: anders.netin@linkoping.se