HJälp & stöd:

Använder du dopningsklassade preparat? Är du orolig för din hälsa? 
Eller är du anhörig till någon du misstänker tar anabola steroider eller andra förbjudna preparat.
I så fall är du inte ensam - och det finns hjälp att få. 

Nedan finns information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp att hantera ditt, eller andras, missbruk.

Tränar du på ett gym där du sett eller hört något, bör du omgående prata med personalen på din träningsanläggning. Dopningspreparat kan inte bara vara skadliga, de är dessutom förbjudna i lag. Förhoppningsvis har träningsanläggningen en handlingsplan att följa, men om de inte har det bör de bör agera genom att tipsa polisen eller ta ett samtal med den "misstänkte".

Skulle du uppleva att problemet inte tas på allvar av din träningsanläggning, kan du givetvis själv vända dig till polisen. Enklast är att gå in på www.polisen.se och lämna ett tips eller ringa 114 14 och berätta vad du sett eller vet. Tipsen kan lämnas anonymt. 

Dopingjouren
Dopingjouren är placerad vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och arbetar för att öka kunskaperna och medvetandegöra konsekvenserna av dopningsmissbruk genom information, utbildning och forskning. Dopingjourens telefonrådgivning är öppen för alla som har frågor som rör anabola androgena steroider utanför idrotten. Den som ringer kan vara anonym och sekretess gäller.

Dopningsmottagningen i Örebro
Har du använt eller behöver du hjälp att sluta användandet av dopningspreparat? Till Dopningsmottagningen i Örebro kan du vända dig om du eller någon du känner har problem med icke-medicinskt användande av dopningspreparat, såsom anabola androgena steroider.

 

Övriga länkar:

Riksidrottsförbundet Antidopning
Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente.

WADA
Wada är den världsomspännande antidopnigsbyrån som arbetar för att hålla idrotten ren från dopning. Wada ackrediterar antidopnings-laboratorium och ansvarar även för uppdatering av listan över förbjudna preparat och metoder inom idrotten

PRODIS
PRODIS står för Prevention av dopning i Sverige, och är den organisation som står bakom "100% Ren Hårdträning". På denna sida kan ni läsa mer om projektet, samt få information om hur man går med, eller på andra sätt kan stödja arbetet för ett dopningsfritt Sverige. 

Pure for Sure
Pure For Sure är en rörelse som initierats av Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation. Det är en non-profit organisation som ämnar att stödja, informera och inspirera sportvärlden, företagen så väl som skolan och allmänheten att stå upp för “pure health” och “clean sports”.
Fokus ligger på att ta fram och utveckla utbildningsprogram, främja forskning och andra aktiviteter för att öka medvetenheten kring doping.

Dopinglinkki
Dopinglinkki är en finsk sida/webbtjänst som är avsedd för idrottare och motionärer som använder dopingmedel, deras närstående, yrkesfolk som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som använder dopingmedel. Här finns bland annat en faktabank om biverkningar mm. 

Antidoping Norge
Till skillnad från Sverige har Norge ett från idrotten fristående nationellt dopningsarbete. Här inbegrips även motionsidrotten. Sidan är informativ, med mycket filmer och bra sökfunktioner. Bland annat kan du snabbt testa om ett läkemedel är dopningsklassat här.