MJÖLBY KOMMUN

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Mjölby genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat.

Lokal samordnare:
Roger Max, samordnare Mjölby kommun
e-post: roger.max@mjolby.se