MOTALA KOMMUN

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Motala, genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat. 

Lokal samordnare:
Anders Björkman, Samordnare Motala kommun
e-post: anders.bjorkman@motala.se