NORRKÖPING KOMMUN

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Norrköping genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat. 

Lokal samordnare:
Petra Isaksson, Preventionssamordnare, Norrköping kommun
e-post: petra.isaksson@norrkoping.se