NORRTÄLJE KOMMUN

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Norrtälje genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat.

Lokal samordnare:
Sofie Ahlholm, Norrtälje kommun
e-post: sofie.ahlholm@norrtalje.se