Dopningens drivkrafter i fokus

Varför dopar idrottare sig?
Denna fråga kan tyckas ha ett självklart svar: idrottare dopar sig för att förbättra sina prestationer och vinna tävlingar, göra ekonomiska vinster, lösa viktproblem och reducera smärta.

Men frågan är om dessa motiv egentligen säger så mycket om de avgörande drivkrafterna. De flesta idrottare, åtminstone på elitnivå, vill förmodligen uppnå bättre prestationer, vinna tävlingar och så vidare, men alla dopar sig inte.
Så, vad är det som skiljer idrottare som dopar sig från idrottare som inte dopar sig?


Ovanstående är ett utdrag ur en kvalitativ intervjustudie som gjorts av David Hoff.
Hoff är lektor i socialt arbete och Fil.dr i rättssociologi vid Socialhögskolan, Lunds Universitet. Studien baseras på djupintervjuer med elva svenska elitidrottare som stängts av pga positiva dopningsprov mellan 1990 och 2006.
Syftet med arbetet har varit att identifiera och analysera sociala processer som ligger bakom bruket.

Det är intressant läsning, som ger en inblick i hur ett dopningsbruk kan ta sin början; vilka faktorer som spelar roll när en börjar dopa sig; hur de dopade ser på kontrollverksamhet och regler, samt varför de så småningom slutat dopa sig.

Här kan du läsa eller ladda ner studien.
 

Skärmavbild 2018-08-23 kl. 13.53.53.png