PRODIS anordnar nationell utbildning för Polisen

För första gången genomför nu PRODIS en nationell polisutbildning för att öka kunskapen och stärka samverkan med gymmen.
Johan Öhman, projektledare på 100% Ren Hårdträning, kommer tillsammans med Johan Ekström, polis i Göteborg, att hålla i utbildningen, som genomförs på tre olika platser i Sverige under 2019 med start i Växjö den 27 maj.

”Det är en utbildning om Anabola Androgena Steroider och hur polisens arbetar med frågan. De som går utbildningen kommer bland annat att få lära sig mer om tecken och symptom; om drivkrafterna bakom dopning samt om hur polisen kan arbeta både aktivt och proaktivt. De kommer också att få se exempel på dopningsfall”, berättar Öhman och tillägger att det även blir tid för frågor och diskussion.

Varför är utbildningen viktig?
”Polisen är en viktig aktör i det förebyggande arbetet mot dopning. Att träningsanläggningarna samarbetar med Polisen är ett krav för att få vara med i 100% Ren Hårdträning och den här utbildningen tar upp hur det samarbetet kan se ut. Utbildningen är också viktig för att den är kunskapshöjande, både i fråga om vad som händer när man dopar sig, men också hur polisen kan arbeta med frågan”.

Är någon del i utbildningen extra viktig?
”Jag skulle säga att båda delarna är viktiga men av olika anledningar. Tanken är att man ska ha nytta av båda delarna även om man inte arbetar som polis”, säger Johan Öhman.

19-adderall-workout.w700.h700.jpg

Dopning med AAS är kriminaliserat i Sverige sedan länge. Men Polisen har inte bara en funktion när det gäller det rent operativa arbetet, som att ingripa vid brott – myndigheten är också viktigt när det kommer till det förebyggande arbetet.
”Vår uppfattning är att det har god effekt när Polisen hittar ett bra samarbete med gymmen. Till exempel ser vi gärna att Polisen då och då syns i träningslokalerna. Det kan ju ibland vara så enkelt som att en patrull tar sin kopp kaffe på ett gym, istället för på ett fik på stan. Det skapar närvaro och ger även möjlighet för direkt dialog mellan gym och polis”, menar Öhman.

Borde inte polisen anordna egna sådana här utbildningar?
”Polisen anordnar interna utbildningar lokalt runt om i landet. Den här utbildningen kommer dock att genomföras på tre ställen i Sverige för att så många poliser som möjligt ska få chansen att få samma information. Sen är den här utbildningen heltäckande vilket polisens egna sällan är.”

Vad är viktigast inför framtiden när det kommer till Polisens arbete med antidopning? 
”Att polisen får en förståelse för hur enkelt de kan bidra i det förebyggande arbetet mot dopning och hur mycket de kan få tillbaka genom att samverka med gymmen”, avslutar Johan Öhman.


Utbildningarna kommer genomföras på tre platser i landet under 2019. Den första hålls alltså i Växjö den 27 maj. Övriga två kommer att fördelas på Svealand och Norrland, men orter och datum är ännu inte helt klara. Håll utkik här, på våra sociala medier eller kontakta 100% Ren Hårdträning för mer information..