Vecka 41 - årets kampanjvecka för att uppmärksamma arbetet för ren hårdträning

Vecka 41 (7-13 oktober) är det återigen dags för vår traditionella kampanjvecka mot dopning. Syftet är att uppmärksamma det antidopningsarbete som våra anslutna träningsanläggningar gör runt om i landet, samt att sätta antidopnings-frågan på kartan och skapa en medvetenhet om problemet.

Kampanjveckan syftar till att ta ställning mot dopning och uppmanar alla - både gymmen och dess medlemmar - att under hashtaggen #renhardtraning ta ställning för 100% ren hårdträning, så att vi tillsammans bidrar till att främja en hälsosam träningskultur.

Årets kampanjvecka kommer, likt de tidigare, att märkas av på ansluta träningsanläggningar runt om i Sverige genom affischer, informationskampanjer, tävlingar eller andra aktiviteter. Exakt vilka tävlingar som genomförs under Kampanjveckan 2019 kommer att presenteras under denna fliken senare.
Liksom under 2018 kommer det gym som genomför den bästa tävlingen/aktiviteten att belönas med ett pris. 2018 års vinnare blev Crossfit Karlskoga, som fick en gratis föreläsning med Jonas Karlsson och Johan Öhman.

Vad gjorde ditt gym för att uppmärksamma antidopnings-arbetet under vecka 41? Tidigare upplagor av Kampanjveckan för 100% Ren Hårdträning har sett olika ut - alltifrån nationella tävlingar i chins och burpees till föreläsningar och quiz.

Vad gjorde ditt gym för att uppmärksamma antidopnings-arbetet under vecka 41? Tidigare upplagor av Kampanjveckan för 100% Ren Hårdträning har sett olika ut - alltifrån nationella tävlingar i chins och burpees till föreläsningar och quiz.