ÖREBRO LÄN

Regionala samordnare:
Irja Convalius, Länsstyrelsen Örebro
e-post: irja.convalius@lansstyrelsen.se

Sven-Göran Wetterberg, Örebro kommun
e-post: sven-goran.wetterberg@orebro.se

Peter B Virtanen, Örebro läns idrottsförbund
e-post: peter.b.virtanen@olif.se