organisation

Arbetet med 100% Ren Hårdträning leds av STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) i nära samarbete med träningsanläggningar och övriga samverkanspartners.
Till projektet finns ett nationellt nätverk som heter Prevention av dopning i Sverige (PRODIS).
I PRODIS ingår representanter från träningsanläggningar, idrottsförbund samt preventionssamordnare från kommuner och landsting.
Läs mer på PRODIS hemsida

Idrotten har sitt eget regelverk, och sin egen verksamhet för att komma tillrätta med dopningen inom idrotten. I Sverige är det Riksidrottsförbundet som ansvara för antidopningsverksamheten.

Vårt arbete är inriktat på problemet med dopning utanför idrotten. Det finns olika nätverk som arbetar med prevention av dopning i samhället, de flesta av dem är lokala. 
PRODIS är det enda nationella nätverket som jobbar med prevention. Finansieringen sker med statliga medel via Folkhälsomyndigheten.