SKÅNES LÄN

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Skåne genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat. 

Regional samordnare:
Hanna Mann, Länsstyrelsen Skåne
e-post: hanna.mann@lansstyrelsen.se

Lokala samordnare finns även i Eslövs kommun, Hässleholms kommun, Höganäs kommun. Kristianstads kommun, Landskrona stad, Malmö stad, Ängelholms kommun samt inom Skånsk Antidopning.