SÖDERMANLANDS LÄN

Målsättningen under de kommande åren är att träningsanläggningar i fler kommuner i Södermanland ska börja arbeta förebyggande mot dopning samt att alla träningsanläggningar ska ha en kontakt inom polisen.

Regional samordnare:
Ida Kvist, Sörmlandsidrotten
e-post: ida.kvist@sormland.rf.se

Elin Schelin, Länsstyrelsen Södermanland
e-post: elin.schelin@lansstyrelsen.se

Lokal samordnare finns även i Eskilstuna kommun och lokalt nätverk i Nyköpings kommun.