SÖDERMANLANDS LÄN

Regional samordnare:
Amanda Nordlie, Sörmlandsidrotten
E-post: amanda.nordlie@sormland.rf.se

Lokala samordnare finn även i Eskilstuna kommun och i Nyköpings kommun.


Bakgrund: 
Dopning är i dag ett samhällsproblem, inte bara inom elitidrotten utan i hela vårat samhälle. Oroväckande är också det faktum att användandet inte bara syftar till att nå idrottsliga framgångar utan till exempelvis byggandet av en muskulös kropp, ökad sexuell förmåga och förmågan att begå grova brott. Länsstyrelsen i Södermanlands län har nu intensifierat det dopningsförebyggande arbetet i länet. Eskilstuna och Nyköpings kommun har bildat lokala PRODIS-nätverk och arbetar enligt metoden 100% Ren Hårdträning

  • Målsättning och framtid: 

  • Arbetet syftar till att:’

  • Träningsanläggningar ska utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete mot dopning

  • ‘Ge en ökad kunskap om effekterna av dopningspreparat

  • Diplomera träningsanläggningar

  • Utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på och användningen av dopningspreparat

  • Bidra till en nationell kunskapsuppbygg­nad

Målsättningen under de kommande åren är att träningsanläggningar i fler kommuner i Södermanland ska börja arbeta förebyggande mot dopning samt att alla träningsanläggningar ska ha en kontakt inom polisen.