STAD

På STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) arbetar forskare och praktiker i nära samarbete i syfte att identifiera, utveckla, implementera och utvärdera lovande preventionsmetoder. Utgångspunkten för STADs verksamhet är att framgångsrikt förebyggande arbete bör baseras på tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan mellan olika aktörer inom samhällssystemet. STAD är nationell samordnare för nätverket PRODIS samt ansvarig för spridningen av metoden 100% Ren Hårdträning på regeringsuppdrag. Arbetet finansieras via Folkhälsomyndigheten, https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/03/uppdrag-att-stodja-utvecklingen-av-arbetsmetoden-100--ren-hardtraning-och-natverket-prodis/

Målsättning och framtid: 
Vårt mål är att minska användandet av dopning i Sverige genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat.

På STAD jobbar vi för att sprida metoden 100% Ren Hårdträning till fler träningsanläggningar i Sverige och få fler att samverka mot dopning samt att utveckla metodens effektivitet, tillgänglighet och genomförbart.  

Kontakta oss här

STADlogo cmyk.jpg