STOCKHOLMS LÄN

Organisation: 
För tillfället saknas en regional samordnare för Stockholms län. Däremot finns lokala samordnare i Danderyds kommun, Hanige kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun, Norrtälje kommun, Täby kommun och Upplands Väsby kommun.

Vårt arbete: 
En viktig del av arbetet består av att genomföra utbildningar för ägare, träningsansvariga och instruktörer. Den endagsutbildning som är framtagen i samarbete med ansvariga på träningsanläggningar består av delarna:

  • anabola androgena steroider – tecken, symptom, medicinska och sociala konsekvenser

  • regelverk och policy och handlingsplan

  • kost och kosttillskott

  • motiverande samtal

Utbildningen avslutas med ett skriftligt test. Vid godkänt test erhålls ett intyg.


Diplomering av träningsanläggningar
För att bli diplomerad och få plaketten 100% GYM ska träningsanläggningen ha uppfyllt följande kriterier:

  • Ägare, träningsansvariga och instruktörer ska ha genomgått den utbildning som erbjuds inom samarbetet 100% Ren Hårdträning

  • Utformat en policy och en handlingsplan mot dopning som gäller alla tränande och all personal

  • Utformat träningsmiljön på ett sådant sätt att det inte uppmuntrar till användning och försäljning av dopningspreparat

  • Anläggningen ska ha ett samarbete med polisen och/eller Riksidrottsförbundet

  • Anläggningen ska ha en antidopningspärm

  • Anläggningen ska utse en antidopningsansvarig

Samarbete med polisenEtt mål med arbetet är att de anläggningar som är med i samarbetet ska få en kontakt inom polisen. Polisens uppgift är att regelbundet göra besök på träningsanläggningarna för att knyta en kontakt med ägarna och de tränande.


Målsättning och framtid: 
Målsättningen är att fler träningsanläggningar i Stockholms län ska börja arbeta förebyggande mot dopning samt att alla träningsanläggningar ska ha en kontakt inom polisen. Vi stävar även efter att arbetet skall sprida sig och att preventionssamordnarna i Stockholms län skall ha en bra förebyggande metod mot dopning som de kan använda sig av i sitt arbete.