TÄBY KOMMUN

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Täby genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat.

Lokal samordnare:
Lil Froby, Täby kommun
lil.froby@taby.se