VADSTENA KOMMUN

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Sverige genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat.

Lokal samordnare:
Bo Gäfvert, samordnare, Vadstena kommun
E-post: bo.gafvert@vadstena.se