VALDEMARSVIK KOMMUN

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Valdermarsvik kommun genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat.

Lokal samordnare:
Fredrik Törnborg, samordnare, Valdemarsvik kommun
E-post: fredrik.tornborg@valdemarsvik.se