100% ren förklaring av vår metod

En av de viktigaste delarna i arbetsmetoden är utbildningsdelen. En samverkansgrupp i län eller kommun ska anordna och erbjuda utbildning för personal på träningsanläggningar och minst en utbildning per år ska genomföras.
Utbildningen ska omfatta följande utbildningsblock:

 • Anabola androgena steroider – tecken och symptom
 • Kost och kosttillskott
 • Lagar & kontroller, tester idrott/samhälle
 • Policy och handlingsplan
 • Samtalsmetodik (hur når jag fram och skapar kontakt )
 • Skriftlig kunskapsöversikt

Utbildningskrav:

Alla nyckelpersoner på respektive träningsanläggning ska utbildas. Med nyckelpersoner avses ansvarig/a från styrelse vid ett föreningsdrivet gym, ägare/områdeschefer, platschef, träningsansvariga, antidopningsansvarig/a samt regelbunden återkommande personal som arbetar i gymmet (PT etc.) eller i receptionen, 20 timmar i veckan eller mer.
Detta är minimikravet, vill man utbilda er personalgrupper inom sin anläggning är det välkommet.
 

Diplomering av träningsanläggningar:

Träningsanläggningar som arbetar utifrån arbetsmetoden 100% ren hårdträning kan bli diplomerade 100% gym. Diplomeringen omfattar alla typer av träningsanläggningar, kommunala, föreningsdrivna och privata. För att förtydliga träningsanläggningarnas och samverkansgruppens åtaganden gällande diplomeringen rekommenderas ett samverkansavtal mellan träningsanläggning och samverkansgrupp.

Diplomeringskravet består av fem delar:

 • Kontinuerlig utbildning av personal
 • Utarbetat en policy och en handlingsplan mot dopning
 • Ha ett samarbete med polisen samt för föreningsdrivna träningsanläggningar, dessutom ett samarbete med Distriktsförbund
 • Utsett en antidopningsansvarig på varje träningsanläggning
 • Antidopningspärm ska finnas på anläggningen
   

När samtliga diplomeringskrav är uppfyllda får träningsanläggningarna en diplomeringsplakett med årsmärkning. Diplomeringsplaketten utfärdas av PRODIS.
Det finns också möjlighet till en årsmärkning med en lokal logga/ kommunlogga om så önskas. Diplomeringsplaketter och PRODIS årsmärkningar kan beställas av samordnaren för PRODIS.

Läs mer på PRODIS hemsida.