VÄSTRA GÖTALAND

Vårt mål är att minska användandet av dopning i Västra Götaland genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat.

Regional samordnare:
Ulrika Ankargren, Länssamordnare ANDT-frågor på Länsstyrelsen i Västra Götaland
E-post: ulrika.ankargren@lansstyrelsen.se

Lokala samordnare finns även i Ale kommun, Dalslandskommunerna, Falköpings kommun, Göteborgs stad, Vänersborg kommun, Trollhättan kommun, Kungälvs kommun, Lerums kommun, Uddevalla kommun och Stenungsunds kommun.