VÄSTRA GÖTALAND

Regional samordnare:
Ulrika Ankargren, Länssamordnare ANDT-frågor på Länsstyrelsen i Västra Götaland
E-post: ulrika.ankargren@lansstyrelsen.se

Lokala samordnare finns även i Ale kommun, Dalslandskommunerna, Göteborgs stad, Vänersborg kommun, Trollhättan kommun, Kungälvs kommun, Lerums kommun, Uddevalla kommun och Stenungsunds kommun.

Bakgrund: 
Dopning är idag utbrett över hela landet. Framför allt är det anabola steroider som brukas för att snabbt bygga "superkroppen". I en tid då vi matas med bilder på hur vi förväntas se ut, och där kroppen blivit en statussymbol, blir förbjudna preparat ett allt vanligare "quick fix" i jakten på större muskler eller mindre fett.

Några tillförlitliga mätningar på det exakta antalet som använder dopningspreparat finns inte. Uppskattningar pekar på "minst 40 000", men det finns forskare som menar att det verkliga antalet snarare är närmare 100 000.

Vårt arbete: 
Mot bakgrund av ett växande problem med olika dopningspreparat på träningsanläggningar uppdagades en brist i att något organiserat preventivt arbete mot dopning inte fanns.

Resultatet blev nätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige) och arbetsmetoden100% Ren Hårdträning.

Metoden syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar.

Målsättning och framtid: 
Vårt mål är att minska användandet av dopning i Västra Götaland genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat.