UTBILDNING OCH VÄGLEDNING FÖR SAMORDNARE

Vägledning om arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning

Ett av målen med PRODIS är att sprida det dopningsförebyggande arbetet och arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning och därigenom verka för minskad användning av dopningspreparat. Som ett led i detta har vi tagit fram en utbildning och en vägledning som Du som ANDT-samordnare kan använda för att starta upp arbetet med metoden 100% Ren Hårdträning i din kommun eller region.

Utbildningen innehåller förutom vägledningen bl.a. fakta om dopning och filmer med de som arbetar med metoden. 

Den webbaserade utbildningen hittar du här

Skärmavbild 2018-11-30 kl. 10.36.36.png